CARACTERISTICI :

  • Gama sanitara
  •  1/2" si 3/4"
  • Exclus din directiva 97/23/CE (art 1 §3.2)